RDS Cablelink

ipman

Membru Senior
Joined
Nov 7, 2003
Messages
4,806
prioritizare!

Raspunsul este prioritizare de pachete. Cum crezi ca VoIP merge mai bine decit traficul normal de date intr-un mediu in banda de baza, cu coliziuni gramada si jitter la fel?
 

Operations

Membru Senior
Joined
Apr 26, 2004
Messages
13
Adevarul e ca nu m-am gandit la prioritizare. Acum ca sunt un pic mai destept, iti multumesc! :smile:
 

Azazel

Barbar
Joined
Nov 26, 2003
Messages
880
Offtopic oleacă

----- Original Message -----
From: "Laura Pascu APC Romania" <relatiipublice(a)apc-romania.ro>
Sent: Thursday, September 23, 2004 2:28 PM

APC România a dat în judecată RCS Cable Systems.

Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România doreşte modificarea clauzelor abuzive din contractele încheiate între RCS şi abonaţi prin înlocuirea acestora cu clauze care să reflecte un echilibru real între drepturile şi obligaţiile părţilor, potrivit Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive în contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.

Încă din luna martie a anului 2004 Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România a primit o serie de sesizări din partea consumatorilor, referitoare la modalitatea în care Sc Romania Cable Systems S.A. ( RCS) condiţionează plata abonamentului lunar de încheierea unui nou contract de furnizare a serviciilor CATV , în condiţiile în care aceştia aveau deja un contract valabil încheiat cu aceasta, contract care nu a fost, de altfel, reziliat de nici una dintre părţi.

De asemenea, consumatorii au reclamat că RCS nu le-a oferit posibilitatea reală de a negocia clauzele contractuale, acestea fiind prestabilite în mod unilateral de către societatea de furnizare a serviciilor CATV.

Faţă de această situaţie, Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România, organizaţie neguvernamentală care are ca scop apărarea drepturilor şi intereselor consumatorilor, a recurs la studierea noului contract de furnizare a serviciilor CATV, ocazie cu care a constatat, pe lângă nerespectarea de către RCS a drepturilor consumatorilor la încheierea contractelor, şi inserarea de către aceasta a unor clauze contractuale abuzive care creează, în detrimentul consumatorilor, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Astfel, APC-România a formulat o cerere de chemare în judecată împotriva SC Romania Cable Systems SA prin care a solicitat obligarea acesteia la modificarea clauzelor abuzive din contractele încheiate cu abonaţii prin înlocuirea acestora cu clauze care să reflecte un echilibru real între drepturile şi obligaţiile părţilor, potrivit Legii nr. 193/2000.

Prezentarea unor clauze contractuale considerate a fi abuzive

1. Punctul 3.3. din Capitolul III - "Obligaţiile operatorului" prevede că operatorul, în speţă RCS, va remedia toate defecţiunile tehnice anunţate la dispecerat( personal sau prin telefon) în cel mult 24 de ore, dacă natura tehnică a defecţiunii permite o astfel de reparaţie, cu condiţia ca respectivul abonat să aibă achitate la zi toate obligaţiile prevăzute în contract.

De asemenea, Capitolul IV - "Obligaţiile abonatului" prevede la pct.4.4. obligaţia abonatului de a achita abonamentul de utilizare anticipat la casieria operatorului pe o perioadă de minim o lună de zile.

Din interpretarea prevederilor mai sus menţionate rezultă că operatorul obligă consumatorul să îşi îndeplinească o obligaţie contractuală respectiv de a-şi achita în avans abonamentul de difuzare chiar şi atunci când operator nu şi-o îndeplineşte pe a sa, respectiv de a remedia defecţiunile în termen de 24 de ore.

Chiar dacă, potrivit punctului 3.3, se acordă consumatorilor, la cerere, o reducere proporţională a abonamentului, aceasta este la rândul ei limitată, deoarece operează doar atunci când neîndeplinirea acestei obligaţii de către operator este culpabilă.

Această reducere a abonamentului, ar trebui să opereze automat indiferent de motivele pentru care operatorul nu poate remedia defecţiunea deoarece, în toată perioada cuprinsă între data anunţării defecţiunii şi data remedierii, consumatorul este prejudiciat pentru simplul motiv că a achitat un preţ pentru un serviciu de care nu beneficiază.

Aşadar, clauza contractuală prevăzută la pct.3.3. este abuzivă deoarece creează în detrimentul consumatorilor un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Mai mult decât atât, pentru neplata abonamentului de difuzare la termenul stabilit, operatorul stabileşte sancţionarea acestuia prin suspendarea contractului şi deconectarea de la reţeaua de cablu.

2. Punctul 3.5. din cadrul aceluiaşi capitol prevede că operatorul nu poate fi obligat să asigure transmiterea unor programe, dacă acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic, comercial, juridic sau dacă ar contraveni legislaţiei.

Această clauză contractuală este abuzivă deoarece nu se acordă consumatorului posibilitatea de a solicita o reducere proporţională a abonamentului, atunci când nu recepţionează anumite programe din pachetul achiziţionat, datorită imposibilităţii de transmitere a acestora de către operator pentru motivele invocate la pct.3.5.

De altfel, pct. 5.8. prevede că abonatul poate denunţa unilateral contractul în cazul în care operatorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate la capitolul III. Dar, în acelaşi timp, prevederea de la pct.3.5. din cadrul acestui capitol nu poate fi reţinută ca o obligaţie a operatorului, ci ca o exonerare de răspundere a acestuia în cazul în care nu asigură transmiterea unor programe din diferite motive.

Existenţa acestei menţiuni exprese, conform căreia operatorul nu poate fi obligat să asigure transmiterea unor programe din pachetul de programe furnizat de aceasta la solicitarea consumatorului, conform obiectului contractului, nu poate conduce la ideea că în cauză este vorba de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului, consumatorului fiindu-i astfel restrâns dreptul de a solicita despăgubiri.

3. Punctul 4.3. din capitolul IV "Obligaţiile abonatului" prevede că abonatul se obligă să-i asigure accesul operatorului în locuinţa sa la instalaţia interioară individuală pentru revizii, verificări şi reparaţii.

Această clauză este abuzivă, devreme ce operatorul nu se obligă să-l notifice, în scris, pe consumator cu privire la necesitatea şi motivaţia accesului în locuinţa sa. Mai mult decât atât operatorul, potrivit pct.5.3 lit.h este exonerat de răspundere în situaţia în care consumatorul nu îi asigură acesteia accesul în locuinţa sa la instalaţia interioară individuală.

De altfel, noţiunea de "asigurare a accesului" interpretată în sens larg ar presupune nu numai o permitere a accesului operatorului în locuinţa abonatului, ci şi o garantare de către consumator a accesului operatorului, ceea ce ar conduce la încălcarea dreptului de proprietate al consumatorului.

4. Pct.4.4 din acelaşi capitol IV prevede că operatorul are dreptul să suspende prevederile contractului şi să-l deconecteze pe abonat de la reţeaua CATV în caz de neplată a abonamentului de difuzare la termenul stabilit.

Din redactarea prevederilor pct.4.4. nu reiese care este acest termen în cadrul căruia consumatorul trebuie să-şi îndeplinească obligaţia de plată a abonamentului de difuzare, făcându-se referire doar la "termenul stabilit mai sus", fără ca acesta să fie exprimat printr-o perioadă de timp. Se pune astfel întrebarea când consideră operatorul că termenul de plată a abonamentului de difuzare a expirat?

Suspendarea prevederilor contractului şi deconectarea consumatorului chiar din prima zi după data scadenţei apare ca fiind o clauză abuzivă şi prin prisma faptului că operatorul nu emite lunar o factură prin care consumatorul să fie pus în întârziere sau o somaţie.

De altfel, prin neprecizarea termenului în care consumatorul are obligaţia de plată a abonamentului de difuzare se dă dreptul exclusiv operatorului de a interpreta această clauză contractuală prevăzută la pct. 4.4, ceea ce conduce la crearea, în detrimentul consumatorului, a unui dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

5. Pct. 5.1.2 prevede că modificările de tarife vor fi aduse la cunoştinţa consumatorilor prin afişare la casieriile operatorului cu cel puţin 10 zile înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife.

De vreme ce între operator şi fiecare abonat în parte există un contract încheiat în formă scrisă, orice modificare a prevederilor contractuale iniţiată de una dintre părţi trebuie adusă la cunoştinţa celeilalte părţi contractante prin intermediul unei notificări scrise. Aşadar, operatorul ar trebui să-i notifice pe consumatori, în scris, la domiciliul acestora, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife, pentru a li se da acestora posibilitatea de a lua o decizie referitoare la acceptarea modificărilor de tarife, care includ şi majorarea acestora, sau la rezilierea contractului.

Această clauză este abuzivă deoarece îi permite operatorului să modifice tarifele fără a oferi consumatorului dreptul de a rezilia contractul pentru acest motiv. După cum se observă din redactarea dispoziţiilor pct. 5.8 din cadrul aceluiaşi capitol, rezilierea contractului de către consumator operează doar în cazul în care operatorul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute la capitolul III.

Un dezechilibru între drepturile şi obligaţiile părţilor există chiar şi atunci când consumatorul ar denunţa unilateral contractul, în baza pct.5.7. Din redactarea dispoziţiilor acestui punct rezultă că efectele contractului încetează de plin drept dacă notificarea scrisă prealabilă a operatorului a fost transmisă de către consumator cu cel puţin 30 de zile înainte şi dacă au fost îndeplinite integral de către acesta a obligaţiilor asumate. Aceasta înseamnă că până la producerea efectelor denunţării unilaterale, consumatorul este obligat să achite pentru cel puţin o lună abonamentul de difuzare astfel cum a fost majorat de către operator, în condiţiile în care informarea consumatorilor despre modificarea de tarife se face cu doar 10 zile înainte de data intrării lor în vigoare.

Pentru orice alte întrebări şi răspunsuri contactaţi APC România la numerele de telefon: 021.315.71.49 sau e-mail: juridic(a)apc-romania.ro , www.apc-romania.ro.

Laura Pascu
Public Relations Manager
relatiipublice(a)apc-romania.ro
0722.xxx.xxx / 311.02.43
 

jarod

Super Moderator
Joined
Nov 27, 2003
Messages
1,656
A nu se confunda APC cu ANPC. APC este o „organizatie neguvernamentala cu preocupari in domeniul protectiei consumatorilor”.
 

takeda

not human
Joined
Oct 11, 2003
Messages
215
Asta era... Ma miram. :biggrin:

Cand am platit factura am mai intrebat si de aparatele telefonice. N-am mai primit un raspuns gen vom avea peste o saptamana, luna viitoare samd; doar un zambet larg care spunea totul.
 

jarod

Super Moderator
Joined
Nov 27, 2003
Messages
1,656
Să-ţi zic şi ţie cum i-am zis lui Rabbit pe thread-ul despre dublarea vitezei la Astral? :biggrin:
 

jarod

Super Moderator
Joined
Nov 27, 2003
Messages
1,656
După ce am semnat contractul în august, azi am intrat şi eu în posesia noului modem (a.k.a. Webstar). Modelul este EPX2203. A venit cu toate cele (cablu USB, CD etc.). L-am instalat rapid; s-a sincronizat repede (mi-a luat mie mai mult să introduc noile setări :biggrin:). Telefon ioc şi nici nu se ştie când vor fi. Noroc cu telefonul meu antic care, însă, momentan stă degeaba fiindcă nu am ton. Am înţeles că azi va veni şi tonul, dar nu îmi fac speranţe :smile:. Probabil pe sfârşitul săptămânii. Alte impresii mai târziu.
 

sage

Membru Senior
Joined
Aug 23, 2004
Messages
9
Eu am avut norocul sa-mi fac abonament la RDS undeva in primavara si astfel am beneficiat din start de noul modem, chiar inainte de lansarea ofertei. Modemul este un Thomson care are si doua linii telefonice.

Pana acum totul a mers bine. Nu am avut decat cateva desincronizari, remediate rapid prin scoaterea din priza. Dupa o astfel de operatie modemul are nevoie de 1-2 minute pentru sincronizare.
Am abonamentul de 9$, dar avand in vedere ca traficul in Romania este in general necontorizabil am luat si 10 Gb pe luna.
O singura problema mai ciudata am intalnit, aproximativ 10 ore nu am putut sa fac upload. Practic nu puteam trimite nimic. Puteam sa navighez dar mi-a fost imposibil sa trimit un e-mail (POP3 sau yahoo, hotmail etc.).
Download-ul este foarte bun si sta in general pe la 28-30 kB/s.

Am incercat si telefonia. Merge bine. Doar ca nu am pe cine sun, iar Operations nu vrea sa vorbeasca cu mine pe rdstel :biggrin:.
La un moment dat, chiar m-a sunat cineva de la rds sa ma intrebe daca sunt multumit de telefonie. A, telefonul este al meu...
 

jarod

Super Moderator
Joined
Nov 27, 2003
Messages
1,656
Am primit şi eu azi ton la telefon. De vorbit încă nu am vorbit. În cele 5 zile de când am modemul nou, nu mi s-a desincronizat încă (vechiul Lancity a început să se desincronizeze destul de des în ultimele luni). Din păcate, cei până la 256 kbps sunt doar noaptea. Şi când spun noaptea, mă refer după 12. Atunci merge, în general, peste 30KB/s. Probabil atunci e mai liberă reţeaua.
 

morph

Membru Senior
Joined
Mar 23, 2004
Messages
145
Dupa fix 2 luni si 3 zile de la semnarea contractului de furnizare internet prin cablu tv cu rds, cei "de la tehnic" au avut bunavointa sa vina sa-mi instaleze jucaria aceea de modem, numit webstar.
Pot sa zic ca merge bine, fata de ce am auzit la altii, dar deh sunt inca in prima saptamana, aia de gratie :smile:
Modemul se sincronizeaza in mai putin de 1 minut, pingul este bunicel pe metro:

Ping statistics for 193.231.236.22: (www.rdslink.ro)
Packets: Sent = 156, Received = 156, Lost = 0 (0% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 5ms, Maximum = 27ms, Average = 9ms

la fel si pe extern:

Ping statistics for 216.109.118.75: (yahoo.com)
Packets: Sent = 206, Received = 206, Lost = 0 (0% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 127ms, Maximum = 164ms, Average = 134ms

Viteza de download rar scade sub 30kB/s indiferent daca traficul se realizeaza metropolitan sau "pe extern" (sper sa se mentina asa).
Tonul au zis ca "vine" in maxim 3 zile, dar banuiesc ca de luni o sa sun la ei.
Ce pot sa zic? La cat de ieftina e, merita conexiunea. Pentru 15$ primesc net destul de stabil (momentan), 2 casute de e-mail, modem gratuit (in custodie), 100min. gratuite in Romtelecom si 1000min. gratuite in reteaua de telefonie rds. Sunt curios daca cele 100min. sunt gratuite si in retelele de telefonie mobila. Preturile sunt omenesti la convorbiri. Gen 8 euro-centi convorbire cu SUA, aproape 10 euro-centi cu China (la fel si pe mobil in Romania), 2 euro-centi RDS-Romtelecom.
Wirelessul mergea mai bine, ping mai mic viteza MULT mai mare (4Mbps), dar nu mai merita din punct de vedere financiar/utilizare.
Cam ciudat cum merge legatura:
 

Attachments

  • clink2.png
    clink2.png
    4.1 KB · Views: 244

jarod

Super Moderator
Joined
Nov 27, 2003
Messages
1,656
Originally posted by morph
Sunt curios daca cele 100min. sunt gratuite si in retelele de telefonie mobila.
Nu, sunt gratuite doar în reţeaua Romtelecom, local sau interjudeţean. Pe mobil nu e nimic gratis.
 

Bico

Membru
Joined
Nov 17, 2004
Messages
188
Aţi auzit şi voi despre noi abonamente „RDS cable link” sau este doar un zvon?
Un prieten mi-a spus că începînd cu 1 decembrie se vor putea încheia cu RDS următoarele contracte: 7.5$ trafic limitat la 4 Gb; 10$ trafic limitat la 8 Gb; 14.5$ trafic limitat la 16 Gb. Viteza maximă posibilă este de 256 kbps iar odată cu depăşirea limitei de 4 Gb, 8 Gb respectiv 16 Gb viteza maximă posibilă scade la 128 kbps. Condiţia pentru a beneficia de aceste noi abonamente este prezenţa în grup de 10 persoane pentru a încheia contractul. Contractele se încheie pentru fiecare în parte dar dacă nu mai iei 9 persoane cu tine (pentru a se abona şi ele la RDS) nu poţi opta decît pentru vechile abonamente.
 

jarod

Super Moderator
Joined
Nov 27, 2003
Messages
1,656
Am văzut şi eu un scan de la o ofertă d-asta, dar nu ştiu mai multe detalii. Bănuiesc că, cu această ofertă, vor să spargă reţelele de cartier. Cei 10 mă gândesc că tre să fie din aceeaşi zonă.
 

takeda

not human
Joined
Oct 11, 2003
Messages
215
De curand am observat ca sunt limitat la 128kbps, mai are cineva problema asta? Cand intrebi "tehnicul" ti se spune ca e trafic pe retea si oricum nu se garanteaza nimic, dar cand scade brusc viteza de la 29KB/s la fix 16KB/s max. e prea dubios.
 

morph

Membru Senior
Joined
Mar 23, 2004
Messages
145
Si la mine au fost cateva bariere de 16KB/s, dar trecator si doar pe extern.
 

jarod

Super Moderator
Joined
Nov 27, 2003
Messages
1,656
Eu nu am observat probleme. Acum două zile, seara (de fapt noaptea) mergea cu 20KB/s de pe extern. Dar peste 16, din ce am remarcat eu, merge doar seara (de fapt noaptea).
 

Azazel

Barbar
Joined
Nov 26, 2003
Messages
880
Originally posted by takeda
De curand am observat ca sunt limitat la 128kbps, mai are cineva problema asta?
Da, de aproximativ o săptămână am observat aceaşi problemă dar pare o limitare dinamică, adică viteza medie e de 16KBps dar fluctuează între 12-20KBps. Cu tehnicul nici nu m-am mai deranjat, nu ştiu nici măcar o singură problemă tehnică care să fi fost rezolvată în urma unei sesizări, tot de capul lor "lucrează în zonă", "e trafic pe reţea", "resetaţi modemul", etc. Poate dacă suntem consumatori cuminţi Moş RDS o să fie darnic şi o să ne dea banda înapoi.

PS: NU plătiţi niciodată în avans dacă vă sugerează asta, o să uite că aţi plătit. Două luni la rând mi-au încurcat calculele şi am fost pus să platesc facturi emise aiurea, a treia lună am avut chiar abonamentul suspendat pentru neplată (nici mort nu o plăteam şi pe a treia de 9$ după ce ei îmi datorau deja 10$ prin taxarea incorectă a unui modem deja schimbat). Dacă aveţi cum, e recomandat să înregistraţi convorbirile, rar dai de două ori de aceaşi persoană la tehnic (sau aceaşi personalitate a secretarei de la comercial) şi va trebui să reluaţi tot ce aţi discutat cu personalitatea anterioară.
 

jarod

Super Moderator
Joined
Nov 27, 2003
Messages
1,656
Şi prin alte locuri se mişcă infect de 3 zile Cablelink? Aici, de când cu necontorizarea traficului de sărbători, a început să se târască.
 

Pisoi

Monsieur Pussycat
Sugar daddy
Joined
Oct 10, 2003
Messages
1,428
Am avut azi-dimineaţă plăcerea să nu pot vorbi cu tatăl meu prin MSN Messenger, din cauza încărcării excesive a reţelei RDSLink. Nici pe vremea când eram amândoi pe XNet prin dial-up nu ne-am auzit atât de prost. Nu cred că avea viteză mai mare de 1 KB/s.
 
Top Bottom